Wprowadzenie do PHP

Poziom: Początkujący
Część: 02

Ten odcinek jak i cały kurs PHP w Praktyce nie tylko opisuje teroię programowania w PHP ale uwzględnia również standardy i tak zwane najlepsze praktyki.

Do wykonania tej części kursu potrzebny będzie Serwer WWW z obsługą PHP. Zalecam przerobienie najpierw części: Lokalny server PHP

Standardy na których bazuje ta część to: PSR-1 i PSR-2

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Jak działa PHP
 3. Skrypty PHP
 4. Podstawowa składnia języka
 5. Funkcja echo()
 6. Funkcje wbudowane
 7. Instrukcje warunkowe

Wstęp

 • Oficjalna dokumentacja języka PHP (php.net/docs) opisuje składnię języka jak również wszystkie dostępne funkcje wbudowane
 • Kurs bazuje na wersji PHP 5.6, która na chwilę obecną będzie wspierana jeszcze przez ponad dwa lata (wsparcie dla wersji)

Jak działa PHP?

 • Skrypty są wykonywane są w czesie rzeczywistym przez Interpreter
 • Zapytania HTTP wykonywane na serwerze
 • Skrypty wykonywane lokalnie (CLI)

Podstawowa składnia

 • Zmienne
 • Stałe
  • define();
  • const
 • Operatory
 • Struktury kontrolne
  • Instrukcje warunkowe
  • Pętle
 • Funkcje
 • Klasy
 • Komentarze
  • // Komentarz
  • /* Komentarz */

Funkcja echo()

 • echo();
 • var_dump();